Vallen investeringen van Invest-MRA onder staatssteun?

Invest-MRA wordt zo ingericht dat het voldoet aan alle staatssteun eisen. Daartoe sluit Invest-MRA nauw aan bij de inrichting van Invest-NL. Dat deze inrichting staatsteun proof is, is ook bevestigd door de Europese Commissie. Op 6 juni heeft de Commissie namelijk steun uitgesproken voor Invest-NL. De Commissie stelt dat Invest-NL een “geschikte en gebalanceerde oplossing is om kleine en middelgrote bedrijven die onder gefinancierd blijven door marktfalen aan kapitaal te helpen”. Advocatenkantoor Pels Rijcken, landsadvocaat en huisadvocaat van onder meer de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, is betrokken bij de juridische vormgeving van Invest-MRA en adviseert over staatsteun. Zij hebben eerder geadviseerd over de oprichting van Invest-NL en hebben meerdere juridische structureren aangedragen, om aan de eisen van de Wet Markt en Overheid te voldoen, die benut zijn bij de inrichting van Invest-MRA.