Eerste webinar Invest-MRA een feit!

Meer dan zestig ambtenaren en wethouders namen op 2 juli deel aan de eerste webinar van Invest-MRA. Tijdens deze webinar gaven Wouter Bos (directeur Invest-NL) en Rinke Zonneveld (InnovationQuarter) een kijkje achter de schermen bij Invest-NL en InnovationQuarter en deelden zij hun missie: Nederland duurzamer en innovatiever maken. 

Onder leiding van Simone Schoutens, innovation & project manager van duurzame startups, werd de koppeling naar Invest-MRA gemaakt en konden deelnemers vragen stellen aan Wouter Bos, Rinke Zonneveld en Marc Muntinga (Kwartiermaker Invest-MRA). Zo werd gevraagd of Invest-NL bereid is om, ondanks risico’s, te investeren in duurzame initiatieven. Wouter Bos antwoordde dat dit precies het soort risico is die de markt niet wil nemen en Invest-NLjuist wel.  

De bedrijven waar Invest-MRA in wil investeren hebben belangrijke instrumenten in handen om de (energie)transitie op gang te brengen en waar nodig te versnellen. Uit landelijke analyses blijkt dat de markt voor het financieren van deze bedrijven nog niet goed werkt, bijvoorbeeld omdat de risico’s te groot zijn of het zicht op snel rendement nog niet concreet genoeg. Met Invest-MRA wordt deze belangrijke stap alsnog gezet, zodat we met publieke middelen en private investeringen samen impact kunnen maken.

De webinar was het startschot voor een reeks aan Invest-MRA webinars. Na het zomerreces organiseert het kwartiermakersteam een tweede Invest-MRA webinar met als hoofdgasten Audrey Keukens (VNO-NCW West), Nina Tellegen (Amsterdam Economic Board) en Thijs Pennink (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord). Tijdens deze webinar nemen zij de deelnemers mee in de economische en innovatieve kansen voor de regio en wordt toegelicht hoe Invest-MRA hier actief een rol in gaat spelen. Aanvullend worden er na het reces kleinschalige en interactieve webinarsessies georganiseerd waarin belanghebbenden direct in gesprek kunnen gaan met het kwartiermakersteam.