EU roept op om juist nu te investeren in de nieuwe economie

Eurocommissaris Frans Timmermans rekende afgelopen week af met iedereen die stelt dat de Green Deal een luxe is die we ons niet meer kunnen veroorloven omdat herstel van de economie al duur genoeg is. In een ingezonden brief aan zeven Europese kranten, waaronder het NRC, schreef Timmermans: “Hernieuwbare energie en schone technologieën vormen een enorm economisch en industrieel potentieel dat een betere toekomst heeft dan een terugkeer naar een op koolstof gebaseerde economie, geplaagd door onvoorspelbaarheid.” Ook het Europees Parlement stemt naar verwachting vandaag in met een motie die oproept om een nieuwe industriepolitiek te voeren waarbij versneld de sprong naar een groene economie gemaakt moet worden.

De oprichting van Invest-MRA is een belangrijk instrument om bij te dragen aan een duurzaam herstel. Invest-MRA brengt de kracht van de markt en overheid samen zodat innovatieve ondernemingen de kans krijgen zich te ontwikkelen, we duurzame transities kunnen versnellen en nieuwe werkgelegenheid in de regio wordt gecreëerd.