Gemeenten blijven werken aan besluitvorming over Invest-MRA

Volgende week horen we of, en zo ja hoe, de kabinetsmaatregelen na 28 april gecontinueerd worden. De maatschappelijke impact van de maatregelen is groot. Ook op besluitvorming binnen gemeenten. Veel gemeenten hebben een manier gevonden om het democratische besluitvormingsproces, in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden. Daarmee gaat de ingezette besluitvorming over Invest-MRA ook door. Hierbij wordt Invest-MRA ook gezien als een van de instrumenten om in te zetten in de herstelfase na de acute gezondheidscrisis. Door middel van leningen aan en investeringen in (energie en circulaire) ondernemingen werken we dan regionaal gezamenlijk aan verduurzaming, economisch herstel en werkgelegenheid. Verwachting is dat de uiteindelijke oprichting van Invest-MRA (afhankelijk van besluitvorming) zoals gepland dit jaar plaatsvindt. Het kernteam blijft alle partners uit de MRA en NHN ondersteunen bij hun besluitvorming over Invest-MRA. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht met aanvullende vragen. Dit kan via invest-mra@amsterdam.nl