Heeft een kleine gemeente wel invloed? 

De positie van minderheidsaandeelhouders wordt beschermd in het Ontwerpvoorstel. Zo vragen besluiten die steunen op instemming van gemeente Amsterdam en of provincie Noord-Holland (als groot aandeelhouders), ook instemming van een nader te bepalen aantal kleine aandeelhouders (afhankelijke van het totaal aantal deelnemers). Daarbij geldt in alle gevallen dat er een meerderheid moet zijn van 50%+1.