Op welke manier draagt het investeringsfonds bij aan de financiering van proposities? 

Het financieringsinstrumentarium van Invest-MRA bestaat met name uit garanties, risicodragende leningen en participaties. Dan gaat bij bijvoorbeeld om:

•    Lening, met bijvoorbeeld hogere risico’s, lagere rente, langere looptijd, achtergesteld karakter of andere vorm van ‘zachte lening’;

•    Garanties: Invest-MRA investeert niet maar staat wel (deels) garant bij private geldverstrekking; 

•    Participatie (aandelen), meestal met een heldere exit-strategie.