Wat betekent het dat het MRA-Invest fonds revolverend is? 

 

Het fonds Invest-MRA wordt zo ingericht dat het minimaal revolverend moet zijn. Dit betekent dat gemeenten en provincies die deelnemen aan het fonds aan het einde van de fondsperiode hun investering terugkrijgen. Een belangrijk voordeel van revolverende fondsen is dat gemeenten hun inleg na afloop van de fondsperiode opnieuw kunnen inzetten ten behoeve van andere doelen. Binnen de fondsperiode kan Invest-MRA eventuele rendementen ook opnieuw inzetten voor de financiering van bedrijfsmatige projecten op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Uit een analyse van KPMG blijkt dat het Invest-MRA fonds in diverse scenario’s revolverend kan zijn over 20-25 jaar. Het is dus reëel dat het fonds revolverend zal worden, hoewel er nooit garanties kunnen zijn bij investeringen.