Hoe wordt Invest-MRA gefinancierd?  

Het voorstel is om Invest-MRA, net als Invest-NL, op twee manieren te financieren. Voor het uitvoeren van de ontwikkelactiviteiten (business development) krijgt Invest-MRA een meerjarige exploitatiebijdrage. Voor de investeringsactiviteiten worden alle gemeenten en provincies in de MRA-regio en NHN uitgenodigd te participeren in het investeringsfonds. 

• De ontwikkelactiviteiten van Invest-MRA richten zich op heel de MRA en NHN. Het voorstel is de meerjarige exploitatiebijdrage te verstrekken via de MRA. De middelen van het Platform Economie zijn hiervoor een belangrijke bron. Alle leden van de MRA dragen hier op dit moment al naar rato aan bij. Voor Invest-MRA wordt tevens voorzien in een exploitatiebijdrage vanuit Noord-Holland Noord. De meerjarige exploitatiebijdrage is noodzakelijk voor de stabiliteit van Invest-MRA.

• De investeringsactiviteiten richten zich ook op heel de MRA en NHN. Alle gemeenten en provincies in de MRA en NHN worden uitgenodigd te participeren in het daartoe op te richten investeringsfonds. Het fonds moet groeien naar een minimale omvang van € 100 mln. Het voorstel is daartoe te werken met enkele oprichters waaronder de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Andere gemeenten en provincie van de MRA en NHN worden uitgenodigd om hierin mee te doen. De hoogte van de fondsparticipatie wordt bepaald door de gemeente, waarbij als richtsnoer 1% van de totale gemeentebegroting 2019 genomen kan worden. 

 

Hiernaast wordt ook gekeken naar onder meer EU-middelen (EIB, EFRO, Kansen voor West, etc.).