Waarom een fonds én business development, in plaats van te kiezen voor één van beide? 

Uit nationale en internationale ervaringen is gebleken dat de combinatie van investeren vanuit het fonds én business development de meest effectieve manier is om potentieel kansrijke bedrijfsmatige projecten zich te laten ontwikkelen.  

 

Bedrijven en consortia zijn belangrijke instrumenten om maatschappelijke transitie (energie en circulair) op gang te krijgen en te versnellen. Als de markt dit niet vanzelf doet, bijvoorbeeld omdat de risico’s te groot zijn of het zicht op snel rendement nog niet concreet genoeg (zie ook vraag 8), kan Invest-MRA instappen. We zetten dus publieke middelen in voor private investeringen om impact mee te maken, en beleidsdoelstellingen te realiseren (versnelling transitie, CO2-reductie, etc). Maar ook om meer investeringen onze kant op te halen: het geeft ons de mogelijkheid om efficiënter en effectiever samen te werken met Invest-NL en de EIB, zodat ze meer in de regio investeren. 

 

Door business development en investeringen te combineren, vergroten we de slagingskans van proposities en dekken we risico’s af. Juist de combinatie van beide onderdelen, maakt dat optimaal resultaat gehaald kan worden. Daarom kiest Invest-MRA ervoor om beide onderdelen in één organisatie onder te brengen.