Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor Invest-MRA?

De uitbraak van de coronacrisis en de gevolgen daarvan zijn ook van invloed op het proces van Invest-MRA. De maatregelen die gelden hebben immers een grote maatschappelijke impact, ook op besluitvorming binnen gemeenten. Veel gemeenten hebben inmiddels een manier gevonden om het democratische proces, in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden. Daarmee vindt ook de besluitvorming voor Invest-MRA doorgang. Ook vormt de oprichting van Invest-MRA een belangrijk instrument dat bijdraagt aan duurzaam economisch herstel na de crisis. Invest-MRA richt zich op scale-ups (en consortia) in de energietransitie en de circulaire economie. Juist scale-ups zijn de banenmotors van Nederland. Hiermee sluit de oprichting van Invest-MRA naadloos aan bij de oproep van onder andere het Europees Parlement om juist nu versneld de sprong naar een groene economie te maken. Invest-MRA brengt de kracht van de markt en overheid samen zodat innovatieve ondernemingen de kans krijgen zich te ontwikkelen, we duurzame transities kunnen versnellen en nieuwe werkgelegenheid in de regio wordt gecreëerd.