Invest-MRA & Business Development

Vernieuwende ideeën en technologieën zijn onmisbaar bij het invullen van maatschappelijke en duurzame opgaven. Daarom is business development een inherent onderdeel van Invest-MRA in oprichting. Op dit moment zijn twee Invest-MRA business developers reeds voorbereidend actief in de regio. Zij maken vragen van bedrijven inzichtelijk en begeleiden bedrijven naar financiers. Door de coronacrisis is de urgentie hiervan toegenomen en zullen we dit team uitbreiden. Het team bezit expertise op het gebied van de energietransitie, nieuwe circulaire markten, innovatie- en scale-up-financiering, productontwikkeling en partnerships. Zij brengen private partijen uit de regio bij elkaar om investeringen te doen en gezamenlijk te bouwen aan business cases rondom energietransitie, circulariteit en CO2-reductie. Deze cases worden door de markt als risicovol ervaren en kennen normaliter een lange doorlooptijd, terwijl ze wel noodzakelijk zijn voor de transitie naar een duurzame economie.

De huidige situatie vraagt daarbij om extra creativiteit omdat het nu lastig kan zijn om de markt te verkennen en fysiek met elkaar in contact te komen. Concreet kan het team van Invest-MRA ondersteunen en faciliteren door te adviseren op het gebied van proces, structuur, organisatie en financiering. Zo geeft de regio, met Invest-MRA, vorm aan een sterke en duurzame economie die toekomstbestendig is. Mocht u in contact willen komen neem dan zijn wij bereikbaar via invest-mra@amsterdam.nl of op telefoonnummer +31 (0) 20 - 2101345.