Invest-MRA in de Regio

Regio's in het hele land spelen in op de oprichting van Invest-NL. Dat doen ze door te zorgen voor een sterk regionaal ecosysteem voor duurzame economische ontwikkeling, vaak in samenwerking met de rijksoverheid. In onze regio's mist zo'n infrastructuur nog.

In zo'n regionaal ecosysteem moeten vier elementen zitten: een sterke regionale strategie, het aantrekken van bedrijven van buiten, business development, en investeringen vanuit de regio. Een organisatie die die laatste twee elementen aan elkaar koppelt, mist nog in de MRA en Noord-Holland Noord.

Ook beoogt Invest-MRA een regionaal investeringsgat op te vullen. Er zijn in onze regio's al fondsen actief die vooral in relatief kleine proposities investeren en maximaal 2 miljoen euro meebrengen. Vanuit Den Haag of Brussel zijn er pas mogelijkheden voor proposities vanaf 5 of 10 miljoen euro. Invest-MRA kan dat verschil overbruggen.