Invest-MRA webinar II: Economische kansen voor de regio met Audrey Keukens, Nina Tellegen en Thijs Pennink

Na het zomerreces organiseert het kwartiermakersteam een tweede Invest-MRA webinar met als hoofdgasten Audrey Keukens (voorzitter VNO-NCW West), Nina Tellegen (Amsterdam Economic Board) en Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord). VNO-NCW West Is hét ondernemersnetwerk en belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in de westelijke provincies. Binnen de Economic Board ligt de focus onder andere op grootstedelijke uitdagingen als het gaat om circulaire economie en energie. Ontwikkelingsbedrijf NHN zet zich in voor gebiedsontwikkeling, herstructurering en innovatiebevordering om het vestigingsklimaat in deze regio te bevorderen. Tijdens deze webinar vertellen de sprekers u over de economische en innovatie kansen voor de regio en bespreken we welke rol Invest-MRA daarin kan vervullen.
 
In aanvulling op bovenstaande webinars zetten we ook kleine, interactieve webinarsessies op waarbij u in gesprek kunt gaan met het kwartiermakersteam over al uw (technische) vragen. Voor zowel deze technische sessies als webinar II ontvangt u op een later moment een officiële uitnodiging. Gezamenlijk bieden de webinars u de laatste informatie en middelen ter voorbereiding op de besluitvorming in uw gemeente.