Investeren in waterstof

 

Wie praat over schone en duurzame energie, denkt vaak alleen aan de productie ervan. Kunnen we bijvoorbeeld voldoende windmolens en zonne-energie opwekken? Maar behalve productie, moeten we ook zorgen voor goede distributie. Het huidige stroomnetwerk is er bijvoorbeeld niet op berekend dat alle huishoudens en industrie volledig van elektriciteit afhankelijk zijn voor hun energievraag.

Waterstof
Waterstof biedt daarvoor een mogelijke oplossing. Met duurzaam opgewekte elektriciteit kan water ‘gesplitst’ worden in waterstof en zuurstof. Dat waterstof kan vervolgens in woningen of fabrieken gebruikt worden als alternatief voor aardgas, zonder schadelijke uitstoot.
 
Op dit moment kijken meerdere innovatieve ondernemers naar mogelijkheden om waterstoffabrieken op te zetten, ook in onze regio’s. Daar schuilen echter veel risico’s in. Het rendement ervan is nog moeilijk in te schatten en er ligt nog geen netwerk om het waterstof ook bij gebruikers te krijgen. Omdat er veel onzekerheden zijn, twijfelen investeerders of ze geld in zo’n waterstoffabriek willen steken. Wat nou als ze miljoenen bij elkaar leggen, maar de overheid werkt niet mee aan het gebruik van waterstof in woningen? Door zelf als overheid ook een deel van de investeringen voor onze rekening te nemen, nemen we onzekerheden weg en verkleinen we risico’s voor ondernemers.

 

Invest-MRA
Zo’n waterstoffabriek is een typisch voorbeeld van een project waarvoor Invest-MRA van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Investeerders en ondernemers zien potentie, maar weten niet of hun investering genoeg zekerheid biedt en snel genoeg rendement zal opleveren. Als Invest-MRA hoeven we slechts een relatief kleine investering te doen, om zo’n groot project een kans van slagen te geven. Zo slaan ondernemers en de overheid de handen ineen, in de strijd voor een duurzame en circulaire toekomst.