MRA platform Economie zet vervolgstap Invest-MRA

 

De leden van het bestuurlijk platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam hebben vrijdag 13 december ingestemd met het ’Ontwerpvoorstel Invest-MRA’. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in de beoogde totstandkoming van Invest-MRA. De bestuurders gaan de komende maanden binnen hun eigen gemeenten en provincies over tot besluitvorming over de deelname aan het Invest-MRA fonds. Tegelijkertijd gaat de kwartiermaker aan de slag met de voorbereidingen van de definitieve opstart van Invest-MRA en het in beeld brengen van andere namen voor Invest-MRA.