vervolgstap.png

Gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel besluiten tot deelname aan Invest-MRA 

Eind septemberAfgelopen week stemden zowel de gemeenteraad van Uithoorn als de gemeenteraad van Ouder-Amstel in met deelname aan Invest-MRA. Axel Boomgaars, wethouder duurzaamheid en economie van de gemeente Ouder-Amstel is enthousiast over het besluit van de Raad: ...

lees verder >>

laptop-computer-vector-icon.jpg

Terugblik Invest-MRA webinar ‘Kansen in de Regio’ 

Op 8 september vond de tweede Invest-MRA Webinar plaats. Audrey Keukens (voorzitter VNO-NCW West), Nina Tellegen (algemeen directeur Amsterdam Economic Board) en Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord) waren te gast en spraken gedurende de webinar over de kansen ...

lees verder >>

Afbeelding1.png

Eerste webinar Invest-MRA een feit!

Meer dan zestig ambtenaren en wethouders namen op 2 juli deel aan de eerste webinar van Invest-MRA. Tijdens deze webinar gaven Wouter Bos (directeur Invest-NL) en Rinke Zonneveld (InnovationQuarter) een kijkje achter de schermen bij Invest-NL en InnovationQuarter en deelden zij hun missie: ...

lees verder >>

laptop-computer-vector-icon.jpg

Invest-MRA webinar I – Innovatieve missie met Wouter Bos en Rinke Zonneveld 

Afgelopen dinsdag heeft u een uitnodiging ontvangen om op 2 juli van 13.00-14.00u deel te nemen aan de eerste Invest-MRA webinar, met als hoofdgasten Wouter Bos (directeur Invest-NL) en Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter). Tijdens deze webinar geven zij u een kijkje achter de schermen van ...

lees verder >>

laptop-computer-vector-icon.jpg

Invest-MRA webinar II: Economische kansen voor de regio 

Na het zomerreces organiseert het kwartiermakersteam een tweede Invest-MRA webinar met als hoofdgasten Audrey Keukens (voorzitter VNO-NCW West), Nina Tellegen (Amsterdam Economic Board) en Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord). VNO-NCW West  ...

lees verder >>

fb83b9da-c5a0-43a9-82fe-d1a42b899248.png

Oprichting Invest-MRA en doorkijk naar de zomer

Op 9 juni jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Amsterdam ingestemd met het principebesluit tot oprichting van de deelneming Invest-MRA en een participatie van maximaal 40 miljoen euro. Naar verwachting nemen ook de andere (lokale) overheden de aankomende periode een ...

lees verder >>

Logo-Gemeente-Amsterdam.png

Amsterdams college neemt principebesluit over deelname Invest-MRA

Het college van Burgemeester en Wethouders in Amsterdam heeft op 9 juni ingestemd met het principebesluit tot oprichting van de deelneming Invest-MRA en een participatie van maximaal 40 miljoen euro, onder de voorwaarde dat de provincie Noord-Holland ook toetreedt als partner. Het voorstel werd ...

lees verder >>

business development.jpg

Invest-MRA & Business Development

Vernieuwende ideeën en technologieën zijn onmisbaar bij het invullen van maatschappelijke en duurzame opgaven. Daarom is business development een inherent onderdeel van Invest-MRA in oprichting. Op dit moment zijn twee Invest-MRA business developers reeds voorbereidend actief in de regio. Zij maken ...

lees verder >>

pakt door.jpg

Invest-MRA pakt door

De besluitvorming over de oprichting van Invest-MRA loopt inmiddels op volle toeren. Begin juni zetten de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland een eerste formele stap in de definitieve besluitvorming over deelname aan Invest-MRA. Hierna volgen ook andere gemeenten die de besluitvorming ...

lees verder >>

Financiële grafiek

Gemeenten blijven werken aan besluitvorming over Invest-MRA

Volgende week horen we of, en zo ja hoe, de kabinetsmaatregelen na 28 april gecontinueerd worden. De maatschappelijke impact van de maatregelen is groot. Ook op besluitvorming binnen gemeenten. Veel gemeenten hebben een manier gevonden om het democratische besluitvormingsproces,  ...

lees verder >>

EU roept op.png

EU roept op om juist nu te investeren in de nieuwe economie  

Eurocommissaris Frans Timmermans rekende afgelopen week af met iedereen die stelt dat de Green Deal een luxe is die we ons niet meer kunnen veroorloven omdat herstel van de economie al duur genoeg is. In een ingezonden brief aan zeven Europese kranten, waaronder het NRC, schreef Timmermans: ...

lees verder >>

vervolgstap.png

MRA platform Economie zet vervolgstap Invest-MRA

De leden van het bestuurlijk platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam hebben vrijdag 13 december ingestemd met het ’Ontwerpvoorstel Invest-MRA’. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in de beoogde totstandkoming van Invest-MRA. De bestuurders gaan de komende maanden binnen hun eigen ...

lees verder >>

Groenlicht.png

Eerste Kamer: groen licht oprichting Invest-NL

Invest-NL, de landelijke counterpart van Invest-MRA, gaat er komen. Op dinsdag 19 november stemde een ruime meerderheid van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL. Eerder gingen ook al de Tweede Kamer en de Europese Commissie akkoord met de oprichting van de landelijke ...

lees verder >>

recycling.png

Investeren in kunststof recycling

Er bestaan maar weinig kunststof recycling fabrieken. Dit komt omdat alternatieven voor recycling zoals het verbranden van afval op dit moment nog goedkoper zijn. Door te investeren in de infrastructuur en capaciteit van kunststof recycling, komen meer gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen op de markt en daalt ...

lees verder >>

Bedrijfsleven.png

Bedrijfsleven spreekt steun uit voor Invest-MRA

Een groot aantal bedrijven, kennis-instellingen en organisaties - zoals VNO-NCW West en de Rabobank - sprak recent steun uit voor de oprichting van Invest-MRA. In een gezamenlijke brief benadrukten zij het belang van een organisatie die bijdraagt aan business development én die zelf investeert.

lees verder >>

waterstof.png

Investeren in waterstof

Wie praat over schone en duurzame energie, denkt vaak alleen aan de productie ervan. Kunnen we bijvoorbeeld voldoende windmolens en zonne-energie opwekken? Maar behalve productie, moeten we ook zorgen voor goede distributie. Het huidige stroomnetwerk is er bijvoorbeeld niet op berekend dat alle huishoudens en ...

lees verder >>

Invest-MRA in de Regio

Regio's in het hele land spelen in op de oprichting van Invest-NL. Dat doen ze door te zorgen voor een sterk regionaal ecosysteem voor duurzame economische ontwikkeling, vaak in samenwerking met de rijksoverheid. In onze regio's mist zo'n infrastructuur nog. In zo'n regionaal ecosysteem moeten vier elementen zitten: ...

lees verder >>