Oprichting Invest-MRA en doorkijk naar de zomer

Op 9 juni jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Amsterdam ingestemd met het principebesluit tot oprichting van de deelneming Invest-MRA en een participatie van maximaal 40 miljoen euro. Naar verwachting nemen ook de andere (lokale) overheden de aankomende periode een principebesluit en kan Invest-MRA eind 2020 definitief worden opgericht. Daarnaast wordt de zomerperiode gebruikt om een besluit te nemen over de definitieve naam van Invest-MRA, aangezien dit een tijdelijke werktitel is. Kortom, er wordt niet stilgezeten de komende zomer!