Is de naam Invest-MRA definitief?

Invest-MRA is nadrukkelijk een werktitel. Afgesproken is dat er een nieuwe naam komt. Hierover zal later nog besluitvorming plaatsvinden. Tot die tijd wordt de naam Invest-MRA als werktitel gebruikt voor de organisatie in oprichting die zich richt op de MRA én NHN.