Waarom is Invest-MRA nodig naast Invest-NL? 

Ondernemingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met Invest-NL. Uit een analyse van het economische ecosysteem blijkt dat het voor veel bedrijven heel moeilijk is om de businesscase op te werken tot een Invest-NL waardige propositie. Hieruit komen twee redenen naar voren waarom InvestMRA nodig is naast Invest-NL: 

• In de MRA en NHN is er geen organisatie of instelling die bedrijfsmatige projecten van € 2 à € 3 mln. kan ondersteunen met ontwikkelkracht of financiering. Dat maakt het voor bedrijven in de MRA en NHN veel lastiger om gebruik te maken van de mogelijkheden die Invest-NL biedt aan ondernemingen die bijdragen aan de circulaire economie of de energietransitie. Invest-MRA vult daarmee een gat in het economische ecosysteem dat niet gevuld kan worden door Invest-NL. 

• In alle andere Nederlandse regio’s hebben de gemeenten en provincies een organisatie of instelling die kan optreden als regionale toegang tot Invest-NL. Hiermee vergroten deze organisaties hun kans om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die Invest-NL biedt voor hun regio’s. Met de oprichting van Invest-MRA vergroten de MRA en NHN de kans om naar rato gebruik te maken van de kansen die Invest-NL biedt.