2. Wat is Invest-MRA?

Invest-MRA is een nieuwe organisatie die twee dingen gaat doen: het ondersteunen van bedrijven in de MRA en NHN om consortia te vormen en nieuwe technologieën te ontwikkelen tot een haalbaar businessplan (business development) en het investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit alleen de markt kunnen halen (Invest-MRA fonds). De doelstelling van die beide elementen gezamenlijk is om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven op energie en circulariteit. 

 

I. Invest-MRA business development 

Binnen Invest-MRA zal een team van business developers werkzaam zijn. Dit zijn sectordeskundigen op het gebied van de (financiering van) energietransitie, nieuwe circulaire markten, innovatie- en scale-up financiering en productontwikkeling en partnerships. Zij gaan aan de slag om private partijen uit onze regio’s vooruit te helpen. Zij brengen bedrijven bij elkaar in consortia om grote investeringen te doen en helpen hen om business cases te bouwen rondom energietransitie en circulariteit. Deze zijn risicovol, kennen een lange doorlooptijd en zijn noodzakelijk om deze maatschappelijke opgaven in te vullen.  

 

Hoewel business development en het fonds onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zijn ze niet voorwaardelijk aan elkaar verbonden; ondersteuning vanuit business development is geen voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op investering vanuit het fonds. Net als investeringen uit het fonds, kunnen bedrijven en consortia uit de gehele MRA-regio en NHN hier gebruik van maken.  

 

II. Invest-MRA fonds  

Het is strategisch van belang dat Invest-MRA zelf mee-investeert. Als regio laten we daarmee zien dat we vertrouwen hebben in de bedrijven en bereid zijn om risico te dragen. Hiermee maken we het voor aanvullende private investeerders mogelijk om in te stappen. Maar ook geeft het mogelijkheden aan andere publieke investeerders (Invest-NL, Min EZK, EIB et cetera) om in te stappen, zij vragen vaak om vormen van cofinanciering. Op deze manier trekken we extra private en publieke investeringen in energietransitie en circulaire economie in de regio aan. 

 

Het fonds van Invest-MRA is een investeringsfonds. Er is dus geen sprake van subsidie. Invest-MRA neemt deel en investeert in bedrijven en consortia van bedrijven die cruciaal zijn voor de maatschappelijke opgaven waar we in de regio voor staan. Hierbij kunt u denken aan investeringen in de waterstof-infrastructuur en niet-recyclebare afvalplastics (zie de antwoorden op vraag 4).  

 

De omvang van het Invest-MRA fonds bedraagt initieel minimaal € 100 miljoen. De opzet van het fonds is revolverend. Dit betekent dat het geïnvesteerde geld uiteindelijk terug moet komen naar Invest-MRA, om opnieuw geïnvesteerd te kunnen worden of uitgekeerd te worden aan de eigenaren. De overheden die kapitaal hebben ingebracht zijn eigenaren van het fonds, en daarmee van de waarde van de investeringen. Zie over revolverendheid ook vraag 5. Invest-MRA investeert met tickets tussen de € 2 miljoen en € 5 miljoen. Waar Invest-MRA betrokken is als aandeelhouder, is dat altijd als minderheidsaandeelhouder.