Wat is de huidige status van Invest-MRA en hoe ziet het besluitproces eruit?

Op dit moment werken de verschillende gemeenten van de MRA en NHN en de provincie Noord-Holland aan principebesluitvorming over de oprichting van Invest-MRA. Het streven is om parallel aan de voorjaarsnota (medio mei, begin juni 2020) principe besluitvorming plaats te laten vinden zodat Invest-MRA eind 2020 definitief kan worden opgericht.  

 

De uitbraak van de coronacrisis en de gevolgen daarvan zijn ook van invloed op het proces van Invest-MRA. De maatregelen die gelden hebben immers een grote maatschappelijke impact, ook op besluitvorming binnen gemeenten. Veel gemeenten hebben inmiddels een manier gevonden om het democratische proces, in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden. Daarmee vindt ook de besluitvorming voor Invest-MRA doorgang. Het kwartiermakersteam is beschikbaar om individuele gemeenten te ondersteunen bij hun proces.