Wat is de huidige status van Invest-MRA en hoe ziet het proces eruit? 

Op dit moment werken de verschillende gemeenten van de MRA en NHN en de provincie Noord-Holland aan de (voorbereiding op) de bestuurlijke besluitvorming. Zo heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Amsterdam op 9 juni jl. ingestemd met het principebesluit tot oprichting van de deelneming Invest-MRA en een participatie van € 40 miljoen euro. Naar verwachting nemen ook de andere (lokale) overheden de aankomende periode een principebesluit en kan gestart worden met de definitieve oprichting van Invest-MRA eind 2020.