Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor Invest-MRA?  

De uitbraak van de coronacrisis en de gevolgen daarvan zijn ook van invloed op het proces van InvestMRA. De maatregelen die gelden hebben immers een grote maatschappelijke impact, ook op besluitvorming binnen gemeenten. Veel gemeenten hebben inmiddels een manier gevonden om het democratische proces, in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden. Daarmee vindt ook de besluitvorming voor Invest-MRA doorgang. Het kwartiermakersteam is beschikbaar om individuele gemeenten te ondersteunen bij hun proces.  

 

Om uitvoering te geven aan veel economische steunmaatregelen kiest het rijk ervoor om de samenwerking met de ROM’s verder te intensiveren. Dit bevestigt de analyse uit het Ontwerpvoorstel dat de regio MRA en NHN het risico loopt om kansen te missen doordat zij niet is aangesloten op dit landelijke netwerk. De verwachting is dat nog meer regelingen volgen. Hier speelt het kwartiermakersteam Invest-MRA nu al op in.  

 

Ook vormt de oprichting van Invest-MRA een belangrijk instrument dat bijdraagt aan duurzaam economisch herstel na de crisis. Invest-MRA richt zich op scale-ups (en consortia) in de energietransitie en de circulaire economie. Juist scale-ups/innovatief MKB zijn de banengeneratoren van Nederland. Hiermee sluit de oprichting van Invest-MRA naadloos aan bij de oproep van onder andere het Europees Parlement om juist nu versneld de sprong naar een groene economie te maken. Invest-MRA brengt de kracht van de markt en overheid samen zodat innovatieve ondernemingen de kans krijgen zich te ontwikkelen, we duurzame transities kunnen versnellen en nieuwe werkgelegenheid in de regio wordt gecreëerd.